Sint-Vincentius-Tehuis - Kalmthout

Inlichtingenfiche

 

Naam: Sint-Vincentius-Tehuis

Adres: Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout

Juridische vorm: vzw

Telefoon: 03-620 11 40

Fax: 03-620 11 98

Email: vincentius@tijd.com 

Website: 

 

Fimac-score: 5 sterren                    score geldig tot 31.12.2001

5 sterren: zeer uitgebreide dienstverlening 2 sterren: dienstverlening op een aantal vlakken beperkt
4 sterren: uitgebreide dienstverlening 1 ster: beperkte dienstverlening
3 sterren: gemiddelde dienstverlening vermelding: uiterst beperkte dienstverlening

 

Maximum aantal bewoners: 155

Prijzen eenpersoonskamers per dag: 1504, 1564, 1609

Prijzen tweepersoonskamers per dag per bewoner: 1374, 1529

Supplementen:        (ja wil zeggen: supplement boven dagprijs, nee wil zeggen inbegrepen in dagprijs)

remgelden ja
kapper ja
incontinentiemateriaal ja
diŽet nee
kinesist nee
persoonlijke was ja

Erkend aantal woonplaatsen:

rustoord voor bejaarden 125
rust- en verzorgingstehuis 50
totaal 155

Aantal voltijds equivalent op tijdstip van informatieverstrekking:

verplegend/verzorgend 42,88
keuken 5,63
onderhoud 12,33
animatie/ergotherapie 2,00
administratie 2,25
directie 2,00
sociale dienst 0,90
overig 2,25
vrijwilligers 2,46

Leeftijdsstructuur bewoners:

  Zorgengraad bewoners:  

      

O = valide

ROB = binnen erkenning als rustoord voor bejaarden

A = redelijk valide

RVT = binnen erkenning als rust- en verzorgingstehuis

B = redelijk zorgbehoevend

 

C = zwaar zorgbehoevend

 

C dementerend = zwaar zorgbehoevend en dementerend

 

Is er:

een speciale afdeling voor valide bewoners ja
een speciale afdeling voor lichamelijk zorgbehoevenden ja
een speciale afdeling voor dementerenden ja
een binding met een serviceflatgebouw in de onmiddelijke omgeving nee
mogelijkheid tot kortverblijf enkel wanneer er verblijfsplaatsen vrij zijn
een dienstencentrum nee
een ontmoetingscentrum nee

Opleiding van de dagelijks verantwoordelijke:

Niveau Richting
universitair gezondheidswetenschappen, ziekenhuiswetenschappen

 

Laatste informatieverstrekking: februari 2001

Voor meer inlichtingen, contacteer fimac@pandora.be

Juridische opmerking: Fimac Management Consultants doet al het mogelijke om de juiste gegevens over dit huis te verzamelen. Evenwel is het niet mogelijk om hierop een constante controle uit te oefenen. Wanneer U zaken vaststelt die niet correct zijn, verzoeken wij U ons hiervan in kennis te stellen via ons emailadres fimac@pandora.be . U dient vooraleer U deze informatie gebruikt zelf vast te stellen of deze nog correct en actueel is. Fimac Management Consultants kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute informatie die hierboven opgenomen is of schade die geleden wordt door het gebruik van deze informatie.

© Fimac Management Consultants